Сподели тази позиция

National Sales Manager

National Sales Manager

Области на работа:  Маркетинг и продажби
Местоположение: 

София, 23, BG

Юридическо лице:  KWS Bulgaria EOOD (0087)
Вид на договора:  Редовен
На пълен работен ден:  Да
работа на място/ Дистанционна работа: 
ID:  7879

 

1. Key job relations

 • Internal:

He/she works and maintains job relations with the managing director, heads of the departments, with all employees of the sales team, as well with all necessary stakeholders, within KWS group of companies.

 • External:

He/she establishes and maintains relations with institutions, companies, partners, distributors and other organizations, necessary for execution of the company’s sales and commercial activity.

 

2. Main position duties and responsibilities

 The position of National Sales Manager consists of performing the overall organization, management and leadership of the Sales team by providing guidance, training and mentorship, setting sales goals, creating sales plans and analyzing data. National Sales manager is also responsible for developing and execution of the sales plans, contributing to it also with his personal sales efforts.

 

2.1. Sales team management

 • Manages and steers the Sales team in accordance with the legal requirements, internal rules of KWS, adopted business strategy and the principles and rules of the best commercial practice
 • Ensures the most efficient and beneficial for the company performance of the sales team to achieve execution of the sales plan
 • Makes suggestions to the Managing director for Sales team development strategy – planning of new hirings, dismissals or changes of his subordinates from the Sales team
 • Makes motivated proposals for disciplinary sanctions on the Sales team employees, in case it is necessary
 • Ensures identifying of development needs and eventual knowledge and skills gaps of the sales team members, proposes training courses in view of improving the professional qualification and work efficiency of the sales team
 • Leads the members of the Sales team by example, being a role model for them
 • Approves the work schedules of the sales team employees, make plans for the work organization and holidays of the sales team, in accordance with the seasonality of the business and planned sales activities
 • Performs evaluation of the Sales team members, as a part of the annual ESD process


2.2. Sales planning and execution

 • Prepares and ensures the performance of a sales plan for the company’s sales activity – by regions, by crops and by products.
 • Monitors the current state and development of the sales during the season, steers the sales team efforts, in accordance with company product strategy and available stocks
 • Tracks the achievement of the individual sales goals, during and after the season, applies corrective measures, if and when necessary
 • Reports to the managing director the ongoing and final status of the sales, in accordance with agreed timeline and schedules, as well as upon request


2.3. Personal sales duties and other activities

 • In case necessary, acts as a Key Account manager, in relation to the important customers of the company
 • Supports Managing director of the company in the process of negotiation with the distribution network of the company
 • Participates in defining the marketing strategy of the company, together with the other members of the managerial team
 • Participates in the new portfolio decisions, such as product launches, life cycles and phase outs, together with the other members of the managerial team


3.  Education and experience requirements

 • Higher education, in a major relevant to the company’s area of development – Agriculture, Economics, Business
 • Professional and managerial experience in the agricultural or other related industry is obligatory
 • Proven track record of practical experience in sales and sales management
 • Computer literacy – Microsoft Office
 • Experience with SAP and Salesforce is considered a strong advantage
 • Good command of English language – written and spoken

 

4. Other specific requirements

 • Good understanding of Agricultural industry and its main processes, players and stakeholders
 • Good understanding of Commercial and Sales processes
 • Excellent personal sales skills
 • Good analytical skills
 • Foreign languages – Fluency (excellent knowledge) in English language – written and spoken. Additional language skills would be considered as advantage
 • Excellent communication skills
 • Team player
 • Loyalty
print

За KWS
KWS е една от водещите световни компании в областта на селекцията на растения. През фискалната 2021/2022 г. бяха генерирани нетни продажби в размер на около 1,5 млрд. евро от над 5000 служители в повече от 70 държави. Като компания с традиции в семейната собственост KWS работи независимо от над 165 години. Нейният фокус е върху селекцията на растения, производството и продажбата на семена за царевица, захарно цвекло, зърнени култури, зеленчуци, рапица и слънчоглед. KWS използва иновативни методи за селекция на растения, за да подобрява непрекъснато добивите на фермерите и устойчивостта на растенията към болести, вредители и абиотичен стрес. За тази цел през миналата фискална година компанията е инвестирала над 285 млн. евро в научноизследователска и развойна дейност. За повече информация, посетете: www.kws.com/career. Следвайте ни в LinkedIn® https://linkedin.com/company/kwsgroup/.

Политиката ни за поверителност на данните на кандидатите е достъпна на адрес www.kws.com/dataprotection. Моля, изберете държавата, в която е публикувано работното място, за което кандидатствате, и ако е приложимо, конкретното бизнес звено.